Obiective

start
Obiectivele specifice ale proiectului:
  • OS1. Creșterea gradului de educație și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educative pentru 245 de copii, membri ai GT;
  • OS2. Furnizarea unui program de tip a doua șansă pentru 20 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
  • OS3. Formarea profesională pentru 276 de persoanele din GT, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin intermediul cursurilor de calificare profesională și de formare a competențelor - actiuni adaptate nevoilor și specificului local al pieței muncii;
  • OS4. Informare, consilierea profesională și mediere pe piața muncii pentru 276 persoane din GT, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
  • OS5. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin oferirea de asistență ante- și post- inițiere a unei afaceri și acordarea de micro-granturi pentru 24 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
  • OS6. Acordarea de subvenții pentru angajarea a 82 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect;
  • OS7. Acordarea de servicii (sociale/medico-sociale/medicale) pentru 30 de persoane vârstnice/ persoane cu dizabilități ce au dificultăți în desfășurarea activității curente și care nu beneficiază de ajutorul nici unei persoane;
  • OS8. Acordarea de servicii sociale/medicale/socio-medicale pentru 551 persoane din GT;
  • OS9. Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 30 de persoane din GT;
  • OS10. Implicarea a 245 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, în activități de voluntariat în domeniul combaterii discriminării și promovarea multiculturalismului.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…