Rezultate

start
Educație:
 • Programe "școală după școală" organizate la Rădeni și Doagele ca urmare a implementării subactivității "Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip școală după școală"
 • Program "a doua șansă" în satul Doagele"
 • 245 de kituri pentru igienă personală
 • Campania de informare privind regulile elementare de igienă pentru copii Formare continuă:
 • 4 serii curs Compentențe antreprenoriale
Formare continua:
 • 4 serii curs Competențe comune mai multor ocupații - comunicare în limba română
 • 2 serii curs Competențe comune mai multor ocupații - comunicare în limba italiană
 • 2 serii curs Competențe comune mai multor ocupații - comunicare în limba engleză
 • 2 serii curs Competențe comune mai multor ocupații - comunicare în limba germană
 • 2 serii curs Competențe comune mai multor ocupații - curs TIC
 • 7 serii curs Competențe sociale și civice
 • 12 serii cursuri de calificare
Ocupare:
 • 30 de sesiuni de consiliere profesională pe piața muncii - de grup planificate și dezvoltate
 • 82 subvenții angajatori pentru angajarea persoanelor aparținând grupului țintă
 • 420 ore informare pe piața muncii (28 grupe*5 sesiuni*3 ore/sesiune)
 • 276 de ședințe de consiliere profesională pe piața muncii - individuale
 • 276 de ședințe individuale de mediere pe piața muncii
 • 30 de sesiuni de JOB CLUB
 • 6 evenimente Bursa locurilor de muncă
 • 50 acorduri de parteneriat cu angajatorii/actori relevanți în procesul de mediere din zonă (locali, județeni, regionali)
 
Antreprenoriat:
 
 • 2 sesiuni campanii de informare privind antreprenoriatul în vederea dezvoltării schemei de minimis
 • 24 de start-up-uri finanțate
 • 2 sesiuni asistență și consiliere ante- și post- înființare afacere
 • 2 sesiuni de informare-instruire „Antreprenorul verde” pentru afacerile nou-înființate
 • 24 cercetări de piață (primare) pentru start-up-urile înființate; cercetare secundară privind mediul de afaceri local, județean, regional și national
 • 2 evenimente de networking (târguri și expoziții) pentru afacerile nou-înființate
Condiții de locuit:
 
 • 30 de persoane care beneficiază de îmbunătățirea condițiilor de locuit
 
Asistență juridică:
 
 • 10 persoane care beneficiază de asistență juridică pentru reglementarea actelor de proprietate
 
Servicii sociale/socio-medicale și medicale:
 
 
 • Un Punct Unic de Acces pentru servicii sociale/medicale/socio-medicale creat, igienizat și dotat
 • 551 de persoane care beneficiază de supravegherea, depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic și consilierea privind igiena alimentației
 • 306 de persoane care beneficiază de consultații igienico-sanitare - adulți
 • 245 de persoane care beneficiază de consultații igienico-sanitare - copii
 • 245 de persoane care beneficiază de consultații igienico-sanitare în domeniul stomatologic - copii
 • 276 de persoane care beneficiară de consultaţii de planificare familială
 • 18 consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei
 • 551 de persoane care beneficiază de servicii medicale la domiciliu
 • 30 de persoane care beneficiază de tabere terapeutice
 • 551 de persoane care beneficiază de servicii de consiliere socială
 
Combaterea discriminării și promovarea multiculturalității:
 
 • O campanie de conștientizare privind combaterea discriminării și promovarea multiculturalității în cadrul căreia se vor organiza evenimente artistice pentru copii precum: concurs de dans și muzică, expoziție de fotografie, realizare eseuri și teatru
 • 2 workshop-uri privind identificarea și consolidarea de parteneriate între autoritățile publice locale, cetățenii comunităților marginalizate și alți actori relevanți la nivelul comunității
 • O campanie radio și TV privind combaterea discriminării și promovarea multiculturalității
 • O tabără pentru copii pe tema promovării drepturilor copiilor pentru 50 de persoane
 • O tabără pentru copii pe tema promovării multiculturalității pentru 50 de persoane
 • 6 șezători cu câte 20 de participanți fiecare
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…