Liceul tehnologic Vladia

LICEUL TEHNOLOGIC VLADIA

Liceul Tehnologic Vladia se află în centrul localităţii Vladia, sat component al comunei Dragomireşti din judeţul Vaslui. Localitatea este situată pe D.N. 2F Bacău – Vaslui la jumătatea distanţei dintre cele 2 oraşe ( 43 km. până la Vaslui cât şi până la Bacău ). Cuprinde 5 substructuri: Şcoala Gimnazială, sat Doagele, Şcoala Primară, sat Dragomireşti, Şcoala Primară, sat Poiana Pietrei şi Şcoala Primară, sat Belzeni. Oferta cuprinde cursuri de zi, învățământ liceal, filiera tehnologică, învățământ profesional de 3 ani începând cu clasa a IX-a, Oferă instruire în domeniul agricultură - singurul liceu din zonă. Recrutează elevi din comunele Dragomirești, Plopana și Ivănești. Calificare de nivel III pentru învățământul professional este horticultor iar cea de nivel IV pentru învățământul liceal este tehnician în agricultură. Școala are un personal format din 44 cadre didactice (6 educatoare, 12 învățători, 24 profesori și 2 maiștri instructori), un secretar – personal didactic auxiliar, un contabil, un muncitor și 10 îngrijitori. 95,45% din cadrele didactice sunt calificate, 68,18% au domiciliul în altă localitate decât cea de domiciliu. Un cadru didactic are și jumătate de normă de bibliotecar. Cadrele didactice implicate în acest moment în procesul de învăţământ acordă o atenţie deosebită rolului formativ al şcolii atât în plan intelectual cât şi pe plan social dar şi conştientizării rolului tot mai important pe care îl are colaborarea între membrii societăţii şi implicit lucru în echipă.

Adresa: str. Principală, nr. 1, Dragomireşti, jud. Vaslui, cod postal 737209, România

Telefon: 0235340525

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…